Kontakt

Provozovatel:
Mgr. Michal Procházka
Rozárka 10
644 00 Brno

Tel: +420 608 925 250
Email: info@roubenkanahorach.cz

Roubenky Rozárka I+II: formulář na poptávku ubytování

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním objednávky uděluje zákazník v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. ubytovateli, Mgr. Michalu Procházkovi, nar. 3. 7. 1965, bytem Rozárka 10, PSČ 644 00 Brno, jakožto pronajímateli ubytovacích objektů, souhlas ke shromažďování, uschovávání a zpracování osobních a citlivých údajů v rozsahu této objednávky a smlouvy o ubytování, tj. jména, příjmení, telefonního čísla, adresy a e-mailů, a to zejména pro účely poskytování služeb a nabízených produktů.